Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Amdanom Ni

Sefydlwyd Menter Cwm Gwendraeth ym 1991 fel cynllun peilot yng Nghwm Gwendraeth.  O’r cychwyn cyntaf, rhoddwyd pwyslais mawr ar y gymuned gan yn holl drefniant gweithgarwch y Fenter.  Ers 1998 mae Menter Cwm Gwendraeth wedi bod yn gweithio’n strategol ar sail Fframwaith Cynllunio Cymunedol y Cynulliad a Chyngor Sir Gaerfyrddin, gan ddatblygu prosiectau ym maes Iechyd a Lles, Adfywio Cymunedol, yr Amgylchedd, Addysg Gydol Oes, Diogelwch Cymunedol a Phlant a Phobl Ifanc a sicrhau bod y Gymraeg yn amlwg yn natblygiad pob prosiect.

Ers sawl blwyddyn bellach, mae ardal weithredol graidd y Fenter wedi ei estyn i gynnwys tref Llanelli – ardal bwysig yn economaidd ac yn ddiwylliannol, ond hefyd hyd yn oed yn fwy heriol o ran hyrwyddo’r Iaith Gymraeg a’i defnydd.

Ym mis Ebrill 2014, penodwyd Nerys Burton, brodor o Bum Heol yn Brif Weithredwr newydd Menter Cwm Gwendraeth Elli ac rydym yn cynllunio ar gyfer dyfodol cyffrous i Menter Cwm Gwendraeth Elli ac i’r Gymraeg yn ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli a’r Cylch.

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Swyddfa Pontyberem: 01269 871600 / post@mcge.org.uk

Swyddfa Llanelli: 01554 755994