Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Alan Lewis

Alan-Lewis

Mae Alan Lewis yn gweithio i’r Fenter ers 2005 wedi iddo ymddeol o’r Gwasanaeth Tân ar ôl 30 mlynedd o wasanaeth. Mae ganddo amrywiaeth o sgiliau a phrofiad, gan gynnwys gwaith cymunedol, bod yn gynghorydd cymuned ym Mhontyberem a DJ am flynyddoedd mewn partion ar draws Gorllewin Cymru.

Gallwch gysylltu ag Alan ar alan.lewis@mcge.org.uk