Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Alaw Davies

Alaw-DaviesDechreuodd Alaw weithio i’r Fenter ym mis Chwefror 2015 ar ôl gweithio fel Swyddog Ieuenctid i Fenter Gorllewin Sir Gâr cyn hynny.

Mae ei phrif ddyletswyddau yn cynnwys cydlynu clybiau joio, hwyl a gofal ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli, trefnu a chyflwyno sesiynau cyfrwng Cymraeg i blant a’u rhieni a chydweithio gydag ysgolion cynradd, uwchradd a cholegau i gynyddu gweithgarwch a nifer y digwyddiadau cyfrwng Cymraeg sydd yn cael eu cynnig ym maes Plant a Phobl Ifanc.

Mae ei diddordebau’n cynnwys cadw’n heini, chwarae pêl-rwyd a chymdeithasu.

I gysylltu ag Alaw e-bostiwch alaw@mcge.org.uk