Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Ann Rees

Ann-Rees

Mae Ann yn gweithio i’r Fenter ers 2007, pan ymunodd â’r tim fel derbynydd, ond erbyn hyn, mae wedi profi ei bod yn gallu troi ei llaw at amryw o bethau, o drefnu clybiau a gofal ac ar ôl ysgol, i gynorthwyo gyda Papur Y Cwm a bod yn wyneb groesawgar i bawb sy’n galw mewn arnom yn ein swyddfa ym Mhontyberem.

Gallwch gysylltu ag Ann ar ann@mcge.org.uk