Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Darcy Hardy

Screenshot_2016-05-09-14-14-41-1Dechreuodd Darcy weithio i Fenter Cwm Gwendraeth Elli ym mis Medi 2015 ar ôl cwblhau cyfnod fel cynorthwydd dosbarth yn Ysgol Betws ar ôl graddio o’r Brifysgol.

Mae ei dyletswyddau’n cynnwys cynorthwyo a chefnogi clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau yn ogystal â chyflwyno sesiynau cyfrwng Cymraeg i blant a phobl ifanc mewn ysgolion, cylchoedd meithrin , canolfannau teulu a grwpiau rhieni a babanod.

Mae ei diddordebau’n cynnwys cadw’n heini, chwarae pêl-rwyd a choginio.

I gysylltu â Darcy e-bostiwch darcy@mcge.org.uk