Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

David Saywell

David-Saywell

Ymunodd David â MCGE ym mis Hydref 2007 yn dilyn gyrfa helaeth yn rheolaeth bwrdd iechyd.

Mae wedi ymgymryd â nifer o swyddi datblygu cymunedol yn cynnwys Cydlynydd Cyswllt Iechyd yn gweithio gydag Awdurdodau Statudol, Cyrff Gwirfoddol, Grwpiau Cymunedol a mudiadau preifat a thrwy’r cysylltiadau yma sefydlu a dosbarthu ystod eang o brosiectau cymunedol yn ymwneud â iechyd.

Mae David wedi cefnogi unigolion a grwpiau cymunedol ar draws Sir Gâr yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Mae nawr yn rheoli’r hynod nodedig Menter Min Nos sydd yn cefnogi rhyddhad cleifion o’r ddwy brif ysbyty yn Sir Gâr i’w cartrefi.

Creda David mewn gwneud gwahaniaeth, datblygu timoedd a safon uchel o waith. Yn benodol creda yn gryf yng nghyfraniad y sector wirfoddol a’r gwaith sydd yn cael ei wneud gan Fenter Cwm Gwendraeth Elli yn normaleiddio defnydd yr iaith Gymraeg ym mywyb pob dydd.

Caiff ei yrru i ddarparu gwasanaeth effeithiol yn y wlad a fagwyd.