Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Huw Evans

Huw EvansMae Huw Evans yn Swyddog Iaith a Chymuned i Fenter Cwm Gwendraeth Elli.

Dechreuodd weithio i’r Fenter yn 2001 ac mae ei waith yn amrywio o weithio gyda grwpiau a mudiadau lleol i gydlynu Clybiau Clonc lleol sy’n dod â dysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl at ei gilydd.

I gysylltu â Huw e-bostiwch huw@mcge.org.uk