Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Nerys Burton

Nerys Burton

Merch fferm o Bum Heol yw Nerys yn wreiddiol, ond erbyn hyn mae’n byw o fewn tafliad carreg o fferm ei rhieni yng Nghynheidre.  Ymunodd â’r Fenter yn 2004 i weithio fel swyddog plant a phobl ifanc gyda gofalaeth am Cwtsh GLoyn, siop lyfrau ac adnoddau’r Fenter yn ei dyddiau cynnar.  Daeth yn bennaeth ar adran Plant A Phobl Ifanc cyn cael ei phenodi yn Brif Weithredwr cyntaf Menter Cwm Gwendraeth Elli yn 2014.