Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Paul Thomas

Paul-Thomas
Mae Paul wedi bod yn gweithio i’r Fenter ers mis Medi 2006 fel Swyddog Datblygu Cymunedol ac ym mis Medi 2015 fe’i apwyntiwyd fel Swyddog Gweithredu Ynni Lleol y Fenter.
Mae ei swydd yn cynnwys helpu’r cyhoedd i arbed ar ei biliau ynni trwy gynnal gweithdai effeithlonrwydd ynni yn y cartref, cynnig help i sefydlu clybiau tanwydd ac annog pobl i edrych ar ffyrdd gwyrdd o fyw a gwresogi eu tai. Prosiect ydyw sydd wedi ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr.
Cyn hyn roedd Paul yn gweithio gyda’r Cyngor Sir yn adran y Prif Weithredwr.
I gysylltu â Paul e-bostiwch paul@mcge.org.uk