Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Kathryn Thomas

Kathryn-Thomas I gysylltu â Kathryn, e-bostiwch kathryn@mcge.org.uk

Neu ‘Kath y Cwtsh’ fel mae pawb yn ei galw yw Rheolwraig y Cwtsh ers iddo agor ar ddiwedd 2014. Cyn hynny, roedd yn rhedeg siop lyfrau ac adnoddau’r Fenter, sef Cwtsh Gloyn. Mae ganddi brofiad helaeth o hyrwyddo’r Gymraeg ar yr aelwyd trwy fod yn swyddog ar brosiect peilot TWF yn Sir Gaerfyrddin o 2000 ymlaen.