Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Clwb Cerdded Y Tymbl

Posted in the Digwyddiadau Category

Pryd / Ble: Pob dydd Mercher 9.00am, Canolfan Deulu’r Tymbl

Ydych chi’n rhiant sydd am gwrdd â rhieni eraill a chadw’n heini wrth ofalu am eich plentyn neu yn berson sydd am dreulio amser yn yr awyr agored? Ymunwch â’n Clwb Cerdded sydd yn cynnig y cyfle i chi werthfawrogi golygfeydd godidog Cwm Gwendraeth a chymdeithasu wrth i ni fynd am dro bach o amgylch ardal Y Tymbl.

Bydd y clwb yn cwrdd pob bore dydd Mercher am 9am y tu allan i Ganolfan Deulu Y Tymbl ac yn cerdded am ryw hanner awr cyn dychwelyd i’r Ganolfan Deulu am goffi a chacen haeddiannol!

Cyfraniad o £1 a bydd yr elw’n mynd at Ganolfan Deulu’r Tymbl.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Darcy ar 01269 871600.