Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Clybiau Haf

Posted in the Digwyddiadau Category

Mae gyda ni 3 Clwb Haf yn rhedeg yn Ysgol Cross Hands, Gwenllian a Llangennech dros wyliau’r haf.

Clwb Haf Cross Hands:

25/07/16 – 29/07/16

01/08/16 – 05/08/16

08/08/16 – 12/08/16

15/08/16 – 19/08/16

8.30am – 5.30pm gyda’r gost o £14.50 y dydd

Clwb Haf Gwenllian

26/07/16 – 28/07/16

02/08/16 – 04/08/16

09/08/16 – 11/08/16

8.30am – 4.30pm gyda’r gost o £13.50 y dydd

Clwb Haf Llangennech

25/0716 – 29/07/16

01/08/16 – 05/08/16

08/08/16 – 12/08/16

15/08/16 – 19/08/16

8.30am – 5.30pm gyda’r gost o £14.50 y dydd

Rhaid archebu a thalu ymlaen llaw i sicrhau lle. Os hoffech gofrestru eich plentyn cysylltwch ag Alaw ar alaw@mcge.org.uk / 01269 871600