Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Busnesau

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau i fusnesau er mwyn eu galluogi i gynnig gwasanaeth dwyieithiog i gwsmeriaid. Gallwn weithio gyda chi i deilwra rhaglen a fydd yn galluogi i’ch cwmni chi:

 • Wella gofal cwsmer ac ennill teyrngarwch cwsmer
 • Fod yn gwmni sy’n edrych i’r dyfodol ac atgyfnerthu ei werthoedd
 • Ddenu cwsmeriaid newydd drwy gynnig gwasanaeth iddynt yn yr iaith o’u dewis
 • Ddyrchafu proffil eich cwmni yn lleol
 • Wneud y gorau o sgiliau’ch staff
 • Osod eich hun ar wahân i’ch cystadleuwyr

Y Gwasanaeth

 • Creu cynllun gweithredu i wella’ch darpariaeth Gymraeg i gwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth
 • Bloc o sesiynau iaith Gymraeg gyda thiwtora mewn gofal a gwasanaeth cwmser dwyieithog i staff
 • Gwasanaeth cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg ar gyfer unrhyw ddogfennau ysgrifenedig e.e gwefannau, taflenni, llythyron ayyb.
 • Cymorth gyda chreu arwyddion dwyieithog a fydd yn weladwy i gwsmeriaid ar y dderbynfa a mannau cyhoeddus o fewn y busnes
 • Darparu cyngor a chefnogaeth ar gynnal darpariaeth ddwyieithog ar draws holl sianeli’r cwmni

Mae ein holl rhaglenni wedi eu teilwra ar gyfer anghenion eich cwmni chi. Rhowch alwad i ni ar 01269 871600 neu e-bostiwch huw@mcge.org.uk am fwy o wybodaeth.