Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Dal Sownd

Mae wedi bod yn gyfnod bach brysur arall i ni yn y Fenter. Braf iawn oedd gweld cynifer o bobl yn tyrru i Neuadd Goffa Pontyberem ar 30fed Mehefin a’r 1af o Orffennaf i weld cynhyrchiad Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth Elli o Dal Sownd. Mae Dal Sownd yn benllanw misoedd o waith caled gan y bobl ifanc a’r tîm cynhyrchu, sef Carys Edwards, Gareth, Emma a Christopher. Wedi iddynt gael cyfle i fynd lawr i Gaerdydd i weld sioe gerdd Hairspray, roedd aelodau’r Theatr Ieuenctid yn bendant eu bod eisiau llwyfannu addasiad Cymraeg o’r sioe ac wedi ei throsi i’r Gymraeg, roedd yn wych gweld pobl ifanc Cwm Gwendraeth yn rhoi eu stamp unigryw eu hunain ar gynhyrchiad mor adnabyddus ar draws y byd. O wrando ar ymateb y cynulleidfaoedd, roeddynt wrth eu boddau gyda’r canlyniad! Mae cynhyrchiad o’r fath yn dangos buddsoddiad a lles hyd-oes i’n pobl ifanc, trwy gynnig cyfle iddynt brofi a meithrin sgiliau o bob math, o ganu ac actio, i ddawns, canu offerynnau, ysgrifennu, gwaith celf a goleuo.

 

Mae’r cynhyrchiad y mae’r gynulleidfa’n ei weld o’u blaenau’n ganlyniad i ymdrechion pawb ar bob lefel, ymrwymiad amser, egni, brwdfrydedd, amynedd a hunanddisgybliaeth. Cyfanwaith o’r elfennau hyn i gyd yw’r canlyniad ac mae mor fendigedig i weld sut mae pob dim yn dod at ei gilydd yn y pendraw.  Dyma enghraifft gwych o gydweithredu er mwyn dod â’r maen i’r wal!!