Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Dathliadau 25 Mlynedd

Eleni mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn dathlu chwarter canrif o hybu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn ardal Cwm Gwendraeth.

Ers chwarter canrif mae’r Fenter wedi bod yn gweithio’n agos gyda grwpiau ac unigolion o fewn ein cymunedau yng Nghwm Gwendraeth ac yn fwy diweddar yn Llanelli.

Fel rhan o’r dathliadau byddwn yn cynnal gweithgareddau, dathliadau ac yn cyhoeddi adnoddau amrywiol i ddynodi’r garreg filltir arbennig yma.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n gyson ond os hoffech fwy o wybodaeth ar ddigwyddiad arbennig rhowch alwad i ni ar 01269 871600.