Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Dathlu 25! Digwyddiadau 2016

Posted in the Digwyddiadau Category

Dyddiad Gweithgaredd Lleoliad Amser
Medi  
10fed

Sioe Llandyfaelog   /   Carnival Gorslas

 

 28ain  Clwb Cinio  ( i’w gadarnhau )  Y Baltic
29ain

Bake Off

Ysgolion Cynradd Cwm Gwendraeth a Llanelli

Ysgol Brynsierfel

Llanelli

   10-2.00
Hydref
 8fed  Dafydd Iwan

Neuadd

Mynydd y Garreg

 11eg  Perfformiad Plantos bach  Neuadd Pontyberem
 14eg  Cinio Dathlu  Parc y Strade  7.00yh
 Tachwedd  
 9fed  Cyfarfod Blynyddol  Lleoliad i’w gadarnhau
 18ed  Carnival Llanelli
 25ain  H a’r Band  Neuadd y Tymbl
 Ionawr  Bryn Fôn  Lleoliad i’w gadarnhau