Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Welsh and our Communities

Community Development enables people to work together on common matters and aspirations and in a way that will improve learning and encourage participation, and through this, support making decisions based on facts. It makes it easier for us to work co-operatively pick options and make plans to work together. It tries to get to grips with unfairness and and policy development and exercises which aren’t oppressive in order to ensure change and social justice.

It is important to encourage the thought that the work of Community Development is to try and provide answers or to provide services to people. It involves working with people to deal with maters defined by them, and developing structures which encourages them to be a part of the process. Ownership of the idea is important in the field of community development. It involves identifying your own strategies and actions and developing them.

Mae hyn yn datblygu perchnogaeth ac ymrwymiad i’r broses ac i’r canlyniadau fel ei gilydd, ac mae’n paratoi cymunedau yn well er mwyn iddynt allu cynnal pethau yn y tymor hir. Mae newid hefyd yn fwy tebygol o ddigwydd os bydd hynny’n mynd law yn llaw â sicrhau bod pawb sy’n rhan o’r broses yn cyfranogi, a lle bydd unrhyw rwystrau sy’n atal pobl rhag cyfranogi’n llwyr ac yn effeithiol wedi cael eu dymchwel.

Loading...