Geiriad

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

 

Loading...

Cyfieithu a dehongli o’r safon uchaf

Mae Geiriad yn cynnig gwasanaethau iaith o’r radd flaenaf i’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol am bris rhesymol.

Lansiwyd Geiriad ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli o dan ei enw newydd ym mis Awst 2014 ond mae gan Fenter Cwm Gwendraeth Elli dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu cyfieithiadau o’r safon uchaf I gleientiaid ar draws y Deyrnas Unedig.

Rydym yn arbenigo mewn cyfieithu testun, cyfieithu ar y pryd a phrawfddarllen a golygu ac mae gan ein tîm o arbenigwyr brofiad helaeth yn y meysydd yma. Mae gyda ni rhwydwaith o gyfieithwyr llawrydd profiadol sydd yn aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru sydd yn ein galluogi I ni gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf yn genedlaethol.

Gallwn hefyd gynnig sesiynau ymwybyddiaeth iaith a sesiynau hyfforddi ar sut I drosglwyddo’r sesiynau yma yn ogystal â gwananaethau siopwr cudd ar gyfer sicrhau gwelliant parhaus I’ch cwmni neu fudiad.