Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Gemau Heb Fatris!

Posted in the Digwyddiadau,Newyddion Category

Pryd / Ble: Dydd Iau Mawrth 31ain, Neuadd Goffa Penygroes, 3pm – 6.30pm

Yn y byd yma o dechnoleg rydyn ni braidd yn cael y cyfle i eistedd a mwynhau’r pethau syml a chael y cyfle i chwarae. Ond dyma’r cyfle perffaith i chi! Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli mewn partneriaeth â Merched y Wawr yn cynnal prynhawn lle gallwch chi eistedd a mwynhau gemau fydd yn mynd â chi nôl at amser eich plentyndod. Gallwch gael prynhawn o chwarae hen gemau yn cynnwys Guess Who, Twister, Battleships, Bowls, Snakes & Ladders, Monopoly a Hungry Hippos yn ogystal ag eraill!

Bydd yn prynhawn yn addas ar gyfer y teulu cyfan ac yn gyfle gwych i chi ail-chwarae rhai o’r ffefrynau ac efallai agor llygaid eich plant i gemau efallai nad ydynt yn gyfarwydd â nhw!

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael hefyd felly galwch draw am brynhawn o hwyl!

Galwch Huw ar 01269 871600 am fwy o wybodaeth.