Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Gweithdy Sgrifennu Creadigol 20/09/16 am 10 wythnos

Posted in the Digwyddiadau Category

‘Ydych chi wedi dweud ers blynyddoedd y byddech chi’n hoffi sgrifennu nofel, neu stori, neu hanes eich teulu, neu stori’ch bywyd chi’ch hunan hyd yn oed, ond dydych chi ddim yn siwr siwd neu ble ma dechre? Dyma gwrs a fydd yn help i lenwi’r dudalen wag ‘na a throi awydd yn realiti ac yn fwynhad.
Does dim angen unrhyw brofiad sgrifennu arno chi i ddod ar y cwrs. Gallwch ddod os mai sgrifennu rhestr siopa yw’ch unig brofiad!’

 

Screen Shot 2016-08-16 at 07.57.01