Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Helfa Drysor

Posted in the Digwyddiadau Category

Mae ein Helfa Drysor flynyddol ‘nol! Fel rhan o Wyl y Gwendraeth rydyn ni’n eich gwahodd chi i ymuno â ni ar daith car o amgylch Cwm Gwendraeth i ddarganfod trysor!

Ble: Yn gadael tafarn y Waun Wyllt, Pum Heol am 6pm

Pryd: Nos Iau, Mai 19

Bydd cost o £5 y car a bydd cyfle i gymdeithasu a phrynu bwyd yn y Waun Wyllt ar ôl yr helfa.

Nid oes angen archebu – jest trowch lan ond os hoffech fwy o wybodaeth am y digwyddiad rhowch alwad i’r Fenter ar 01269 871600.