Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Noson Adloniant

Posted in the Digwyddiadau Category

Rydym yn cynnal Noson Adloniant yng nghwmni Noel James, Eleri Lewis, Sarah Breese a Phil Cooper.

Ble: Clwb Criced, Drefach

Pryd: Nos Wener, 15 Ebrill 2016 am 7.45pm

Pris: £5

Am fwy o wybodaeth neu i archebu tocynnau, galwch mewn i swyddfa’r Fenter neu cysylltwch â Paul ar paul@mcge.org.uk / 01269 871600