Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Plant a Phobl Ifanc

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn cynnig nifer helaeth o wasanaethau i blant a phobl ifanc. Rydym yn cynnig clybiau gofal mewn ysgolion cynradd ar draws ardal Cwm Gwendraeth. Rydym hefyd yn rhedeg clybiau OwnZone i blant yn eu harddegau mewn ysgolion uwchradd ar draws yr ardal.  Nod y Fenter yw rhoi cyfle i’n pobl ifanc i ddysgu, chwarae, hamddena, cymdeithasu a chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg.

Loading...