Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Clybiau Gwyliau

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn cynnal Clybiau Gwyliau yn ystod gwyliau’r Pasg a’r Haf. Mae’r clybiau wedi eu cofrestru er mwyn gofalu am hyd at 32 o blant ac yn cynnig gwasanaeth gofal o 8:30 y bore tan 5:30 yr hwyr. Bu Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn cynnal arolwg o’r clybiau a derbyniwyd adroddiad da iawn. Cydweithiwyd gyda Phartneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin er mwyn sicrhau gwasanaeth cynhwysfawr.

Bydd Clybiau Haf Eleni yn rhedeg yn:

Ysgol Cross Hands:

25/07/16 – 29/07/16

01/08/16 – 05/08/16

08/08/16 – 12/08/16

15/08/16 – 19/08/16

8.30am – 5.30pm gyda’r gost o £14.50 y dydd

Ysgol Gwenllian

25/07/16 – 27/07/16

01/08/16 – 03/08/16

08/08/16 – 10/08/16

8.30am – 4.30pm gyda’r gost o £13.50 y dydd

Ysgol Llangennech

25/0716 – 29/07/16

01/08/16 – 05/08/16

08/08/16 – 12/08/16

15/08/16 – 19/08/16

8.30am – 5.30pm gyda’r gost o £14.50 y dydd

Rhaid archebu a thalu ymlaen llaw i sicrhau lle. Os hoffech gofrestru eich plentyn cysylltwch ag Alaw ar alaw@mcge.org.uk / 01269 871600