Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Gweithgareddau eraill

Mae dy Gymraeg di’n Grêt

Rydyn ni’n cydweithio â TWF a Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau cynaladwyedd y sesiynau yma. Y nod trwy’r rhain yw hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg a chodi hyder rhieni i siarad Cymraeg o fewn y teulu. Mae gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

  • Celf a Chrefft
  • Coginio
  • Dynlunio
  • Siaradwyr gwadd i gyflwyno profiadau personol

Fforwm Plant y Cwm a Phlant Llanelli

Mae’r fforymau yma yn cwrdd pob deufis gyda phartneriaid yn cynnwys Mudiad Meithrin, TWF, Urdd Gobaith Cymru, PPA, Cychwyn Cadarn, Ysgolion Iach, Athrawon Cyswllt, Cymunedau yn Gyntaf a’r Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol, i drafod gweithgareddau’r flwyddyn. Hyrwyddir y gweithgareddau ar y cyd er mwyn osgoi dyblygu ar waith ac i fanteisio ar y cyfle i rannu adnoddau ac arfer da.

Clybiau Ieuenctid

Rydym yn hyrwyddo Clybiau Ieuenctid sydd yn cynnig pob cyfle i bobl ifanc rhwng 11-18 oed. Fel rhan o’r clybiau trefnir rhaglen gynhwysfawr sy’n cynnig cyfleusterau a chyfleoedd i bobl ifanc i fynd ar deithiau, ymweliadau ac ymgymryd â gweithdai a chwaraeon.

Am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau yma cysylltwch ag Alaw ar 01269 871600 / alaw@mcge.org.uk