Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Ownzone

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn rheoli cynllun Ownzone mewn tair ysgol gyfun yn y sir. Nod Ownzone yw cynnig y cyfle i ddisgyblion dreulio amser tu allan i’r ysgol mewn man diogel lle fod modd iddynt dderbyn cefnogaeth bersonol ar amrywiaeth o weithgareddau.

Prif nod Ownzone yw cynnig y cefnogaeth gydag astudio a gweithgareddau amrywiol sy’n hybu dysgu tu allan i oriau ysgol. Un o brif amcanion y prosiect yw codi hunanhyder y disgyblion a chynyddu eu cyfranogiad.

Rôl bwysig sydd gan Ownzone yw creu partneriaethau effeithiol sy’n medru helpu plant a phobl ifancrhwng 10-14 oed.

Ynghyd â chydweithio’n agos iawn gyda’r tair ysgol gyfun, rydym wedi bod yn creu partneriaethau allanol i’r prosiect ac wedi gweithio gyda’r ysgolion cynradd sydd yn bwydo’r ysgolion cyfun.

Mae Ownzone yn rhedeg yn ysgolion Bro Myrddin, Y Strade a Dyffryn Aman ac yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfrannu at gynllunio a threfnu gweithgareddau a chael perchnogaeth dros yr hyn sy’n digwydd. Yn ystod y sesiynau bydd y bobl ifanc yn cael y canlynol:

Ownzone