Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Clybiau Gofal

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn hyrwyddo a rheoli Clybiau Gofal cofrestredig sy’n cwrdd o 3:00 hyd 6:00 o’r gloch yr hwyr ar draws ardal Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r clybiau yn cael eu harolygu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac wedi derbyn adroddiadau anrhydeddus iawn.

Mae hefyd cyfres o 17 Glybiau Joio a Hwyl yn y Gymraeg yn cael eu darparu ar ôl ysgol ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Chylch Llanelli. Mae’r Clybiau hyn yn cynnig awr a hanner o weithgareddau penodol ar ôl ysgol gan ehangu’r cyfloedd i blant 4-11 oed gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg ar ôl ysgol.

Mae’r clybiau gofal yn rhedeg yn yr ysgolion canlynol:

Ysgol Llangennech 3.00pm – 5.30pm Llun – Gwener
Ysgol Llanddarog 3.30pm – 6.00pm Llun, Mawrth, Iau
Ysgol Gwenllian 3.00pm – 5.30pm Llun – Gwener
Ysgol Llannon 3.00pm – 6.00pm Llun – Gwener
Ysgol Pontyberem 3.20pm – 5.10pm Llun – Gwener
Ysgol Pum Heol 3.15pm – 5.30pm Llun – Gwener

 

A’r clybiau Joio a Hwyl yn rhegeg yn yr ysgolion canlynol:

Ysgol Drefach 3.20pm – 5.00pm Llun, Mawrth, Iau
Ysgol Cefneithin 3.00pm – 4.50pm Mawrth, Mercher
Ysgol Cross Hands 3.30pm – 5.00pm Llun, Iau
Ysgol Trimsaran 3.15pm – 4.45pm Llun, Mawrth a Iau
Ysgol Gorslas 3.30pm – 5.00pm Llun
Ysgol Llechyfedach 3.30pm – 5.00pm Mercher
Ysgol Glan y Fferi 3.30pm – 5.00pm Iau
Ysgol Pontiets 3.30pm – 5.00pm Llun, Mercher, Iau
Ysgol Ponthenri 3.30pm – 5.00pm Mawrth, Mercher
Ysgol Gwynfryn 3.30pm – 5.00pm Iau
Ysgol Bancffosfelen 3.30pm – 5.10pm Mawrth