Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Theatr Plantos Bach

Yn dilyn llwyddiant y Theatr Iau ac Ieuenctid, lansiwyd Theatr y Plantos Bach yn Hydref 2014 er mwyn rhoi cyfleoedd i blant rhwng 4-8 fagu hyder ym maes theatr a pherfformio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiadau Tymor 2016:

05/01/16 – 09/02/16

12/04/16 – 24/05/16

07/06/16 – 28/06/16

Pob nos Fawrth rhwng 4.15pm – 5.30pm yn Neuadd Pontyberem

Pris pob hanner tymor yw £30 gyda gostyngiad o £10 i bob plentyn arall o’r un teulu.