Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

ABC,123 Ti a Fi

Mae ABC 123 Ti a Fi yn brosiect sydd wedi bod yn rhedeg ers flwyddyn ar ôl ennill £50,000 gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r prosiect yn un sydd yn hyrwyddo bwyta’n iach a chadw’n heini i blant dan 3 oed a’u rhieni.

I blant, mae bwyta’r cydbwysedd cywir o fwyd yn rhoi’r holl faetholion y bydd eu hangen arnynt i dyfu a datblygu’n iach. Gall dysgu plant i fwyta’n iach hefyd leihau’r risg o glefydau difrifol yn ddiweddarach mewn bywyd.

Mae’r prosiect yn cyflwyno 6 sesiwn gyda phob un yn cynnig cyngor a’r cyfle i greu bwydydd iachus, gweithgareddau cadw’n heini, stori a chân yn ogystal â syniadau ar weithgareddau y gellid eu gwneud adref. Cyflwynir y sesiynau fel a ganlyn:

  1. Bwyta’n iach a chadw’n heini
  2. Pump y dydd / Plât bwyd
  3. Coginio Iachus
  4. Dyddiadur bwyd a labeli bwyd
  5. Llyfr ryseitiau
  6. Bwyta tu allan, prydau bwyd, byr brydiau a blasu bwyd

Am fwy o wybodaeth neu i archebu’r sesiynau yma cysylltwch ag alaw ar 01269 871600 neu e-bostiwch alaw@mcge.org.uk