Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Theatr Iau ac Ieuenctid

Yn ystod y flwyddyn mae’r gweithdai wythnosol yn arwain at berfformiadau theatrig sydd yn ffordd wych o arddangos talentau’r bobl ifanc a chodi proffil y cwmni. Mae’r Theatr yn perfformio nifer o berfformiadau gwreiddiol yn ogystal â throsiadau o sioeau cerddorol poblogaidd.

Mae’r bobl ifanc yn derbyn hyfforddiant a phrofiad mewn tair disgyblaeth gan gynnwys actio, canu a dawnsio ac yn gael y cyfle i ymgymryd â gweithdai gan arbenigwyr profiadol a llwyddiannus yn y maes perfformio yn ogystal â’r cyfle i fynd ar dripiau i weld amrywiaeth o berfformiadau a sioeau cyfredol.

Bydd bod yn rhan o’r Theatr hefyd yn rhoi cyfle i’r bobl ifanc arddangos eu talentau ar rhai o lwyfannau amlycaf yr ardal gan gynnwys llwyfan Theatr y Ffwrnes yn ogystal ag Eisteddfodau. Mae nifer o gyn aelodau’r Theatr wedi mynd ymlaen i gael gyrfâu llwyddiannus iawn yn y diwydiant.

Dyddiadau Tymor 2016:

06/01/16 – 10/02/16

13/04/16 – 25/05/16 

08/06/16 – 29/06/16

Mae’r Theatr yn cwrdd pob nos Fercher rhwng 6pm – 8pm. Cost pob hanner tymor yw £40. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ac Alaw ar 01269 871600 / alaw@mcge.org.uk

 

Mewn Undod Mae Nerth

Pwyll Rhiannon

Chwarae Plant