Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Y Cwtsh

Mae’r Cwtsh yn gaffi ac yn siop cymunedol sy’n gwerthu llyfrau, nwyddau a chrefftau Cymreig. Ar ôl ychydig o siopa gallwch eistedd a mwynhau prydau poeth a phrydau ysgafn wedi eu paratoi yn ffres bob dydd yn defnyddio cynhwysion lleol o’r safon uchaf.

Mae ein stoc yn cynnwys llyfrau, cardiau, gemau a theganau plant, dillad a gemwaith, anrhegion ar gyfer achlysuron arbennig yn cynnwys priodasau, dyweddiad, babi newydd, cerddoriaeth a DVD’s, nwyddau cartref a nwyddau tymhorol.

Gall y Cwtsh gynnig y lle perffaith i chi ar gyfer y digwyddiad arbennig hwnnw a gallwch gael mynediad neilltuedig at y caffi ar eich cyfer chi a’ch teulu a ffrindiau.

Ar gyfer stoc o nwyddau’r siop ymwelwch â www.cwtshgloyn.co.uk

Loading...