Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Digwyddiadau i ddod

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau wythnosol a misol yn Y Cwtsh a rydym ar gael ar gyfer digwyddiadau personol hefyd. Galwch 01269871300 am fwy o wybodaeth neu i archebu digwyddiad.

Digwyddiadau i Ddod

Te Prynhawn gyda siop ‘pop-up’ Lan Lloft

Pryd: Ebrill 24ain, 12pm – 4pm

Bydd cyfle i gael te prynhawn yn Y Cwtsh fydd yn cynnwys amrywiaeth o frechdanau a chacennau cartref yn ogystal â te neu coffi di-ddiwedd. Bydd y bwtîg ffasiwn Lan Lloft yn cynnal siop ‘pop-up’ lle bydd modd pori dros a phrynu’r dillad a gemwaith ddiweddaraf.

Bydd gyda ni hefyd far gwneud ewinedd ar y diwrnod yn amrywio o driniaethau ewinedd i’n cwsmeriaid ifancach i ‘shellac’ a thriniaethau ewinedd cyflym am brisiau rhatach! Byddwn hefyd yn arddangos amrywiaeth o nwyddau ‘Forever Living’. Rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw.

Pris am y te prynhawn: £8.95

Galwch 01269 871600 i archebu lle neu am fwy o wybodaeth ar driniaethau ewinedd.

*NEWYDD* Gwersi Crosio / Gwinio

Pryd: Pob nos Iau rhwng 6.30 – 8pm (yn addas ar gyfer dechreuwyr) yn dechrau ar Ebrill 14eg

Awydd cael tro ar weithgaredd a dysgu sgil newydd? Wel dyma’r cyfle! Bydd gwersi gwinio / crosio yn dechrau ar Ebrill 14eg yn Y Cwtsh ac yn rhedeg bob nos Iau rhwng 6.30pm a 8pm am y pris resymol iawn o £5. Felly pam lai – esgus i gael noson o gymdeithasu, gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgil newydd dros baned o de a chacen! Galwch 01269 871300 i archebu’ch lle!

Galwch 01269 871300 i archebu’ch lle neu am fwy o wybodaeth.