Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Llogi’r Cwtsh

Achlysur arbennig yn codi? Wel mae gyda ni’r lle perffaith i ddathlu! Gallwch gael defnydd preifat o’r Cwtsh i’ch teulu a ffrindiau i nodi’r achlysur.

Partis i blant

Gydag awyrgylch cysurus a chartrefol gallwn gynnig achlysur i’w gofio i hyd at 12 o blant – perffaith er mwyn sicrhau fod y prif ferch neu fachgen a’i ffrindiau yn cael y sylw arbennig y maent yn ei haeddu ar y diwrnod mawr.

Rydym ar gael ar gyfer partïon preifat yn ystod y dydd neu gyda’r nos 7 diwrnod yr wythnos. Rydym yn codi £10 y pen sydd yn cynnwys:

  • Bwyd (bwffe neu brif gwrs)
  • Gemau parti
  • Anrheg i fachgen neu ferch y diwrnod

ac i ferched dewis o un o’r canlynol

  • Addurno cacennau
  • Paentio wynebau
  • Paentio ewinedd

ac i fechgyn dewis o un o’r canlynol:

  • Paentio wyneb
  • Tatŵau

Gallwn ddarparu partïon ar gyfer hyd at 12 o blant. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 01269 871300 neu e-bostiwch post@y-cwtsh.co.uk

Digwyddiadau Cyffredinol

Rydyn ni am ddathlu gyda chi a byddwn yn sicrhau eich bod yn gael y gwasnaeth a’r  lluniaeth o’r radd flaenaf ar gyfer diwrnod i’w gofio!

Gallwch gynnig te prynhawn sydd yn cynnwys dewis o frechdanau a chacennau ffres wedi eu gwneud yn defnyddio’r cynhwysion lleol o’r radd flaenaf gyda the neu goffi di-ddiwedd neu gallwn gynnig bwffe oer ar gyfer eich parti am y gost rhesymol iawn o £8.95 y pen.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu’ch digwyddiad rhowch alwad i’r Cwtsh ar 01269 871300 neu e-bostiwch post@y-cwtsh.co.uk.