Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Bws Mini

 

O ganlyniad i gais llwyddiannus gan Gymdeithas Cludiant Cymunedol am arian gan Gronfa Gymunedol Cymoedd y Gorllewin mae gan Fenter Cwm Gwendraeth Elli fws cymunedol sydd ar gael i drigolion Cwm Gwendraeth a Llanelli i’w ddefnyddio.

Y nod wrth wraidd y prosiect yw darparu trafnidaeth fforddiadwy ar gyfer grwpiau cymunedol a chefnogi pentrefi ble mae cael mynediad at drafnidaeth gyhoeddus yn broblem.

Am fwy o fanylion, cyswlltwch ag Ann neu Hannah ar 01269 871600.