Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Clybiau i Oedolion

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn cynnal nifer o glybiau diddordeb ar gyfer pobl o bob oedran a gallu. Mae’r clybiau ar agor i ddechreuwyr pur ynghyd â’r rheiny sydd â profiad yn y meysydd. Os hoffech wybodaeth bellach am y clybiau isod cysylltwch â Kathryn ar 01269 871600 neu e-bostiwch kathryn@mcge.org.uk.

Clwb Crosio Clwb Pwyso a Mesur Clwb Gwnio-2 Dysgu Cymraeg-3

Clybiau Clebran – Sesiynau Sgwrsio Cymraeg Anffurfiol

Ar gyfer y rhai, nad ydynt efallai eisiau ymuno â dosbarthiadau mwy ffurfiol, mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn cynnig sesiynau sgwrs ar gyfer dysgwyr o bob lefel  mewn lleoliadau cymunedol ar draws Cwm Gwendraeth ac ardal Llanelli.  Mae’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb, gyda’r pwyslais ar helpu dysgwyr i ddeall ac i siarad Cymraeg anffurfiol.  Rydym yn ricriwtio gwirfoddolwyr lleol i fentora dysgwyr a’u helpu i ddysgu’r math o Gymraeg llafar a defnyddir gan siaradwyr lleol mewn sefyllfaoedd pob dydd.  Mae hefyd yn ffordd dda o ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg, sy’n byw yn eich cymuned.  Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr newydd, sy’n fodlon helpu pobl eraill i ddysgu i siarad.

Gallwch ddefnyddio’r sesiynau hyn ar y cyd â gwersi mwy ffurfiol er mwyn cynnig cyfleoedd ychwanegol i’r dysgwyr i arfer yr iaith. Os hoffech fwy o wybodaeth ar y Clybiau Clebran cysylltwch â Huw ar 01269 871600 neu e-bostiwch huw@mcge.org.uk.

Mae’r sesiynau canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Dydd Llun 2pm Dydd Llun 3.15pm Nos Lun 6.45Dydd Mawrth Dydd IauDydd Iau 1pm Dydd Gwener 2.45