Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Cyrsiau

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn dechrau cynnig cyrsiau hyfforddi mewn gwahanol feysydd. Bydd manylion i ddilyn ond yn y cyfamer os hoffech drafod y posibilrwydd o dderbyn hyfforddiant neu os allwch gynnig unrhyw hyfforddiant cysylltwch â Nerys Burton ar nerys@mcge.org.uk