Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Gwirfoddoli gyda ni

Gall gwirfoddoli gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Dewch i helpu Menter Cwm Gwendraeth Elli i gefnogi ein cymunedau.

Gallwn gynnig cyfleoedd i wirfoddoli yn y meysydd canlynol:

  • Ymgyrchoedd Iaith Cymunedol
  • Gwella ansawdd bywydau pobl hyn yn ein cymunedau
  • Y Cwtsh (caffi a siop lyfrau)
  • Marchnata
  • Menter Min Nos – Gwasanaeth cludo cleifion adref
  • Sefydlu clybiau cymdeithasol Cymraeg
  • Sefydlu grwpiau diddordeb lleol
  • Plant a Phobl Ifanc
  • Sefydlu neu cydlynni Clybiau Tannwydd Lleol

Hoffwn glywed wrthoch chi os oes gyda chi ddiddordeb a sgiliau perthnasol ar gyfer ein helpu i hybu’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau yng Nghwm Gwendraeth a Llanelli.

Os hoffech wirfoddoli gyda ni cysylltwch â Huw Evans ar huw@mcge.org.uk / 01269 871600.