Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Yr Amgylchedd

Polisi Amgylcheddol

Mae MENTER CWM GWENDRAETH ELLI yn bwriadu helpu i amddiffyn a gwarchod yr amgylchedd ac adnoddau lleol trwy fabwysiadu a gweithredu’r polisi hwn.

Bydd MENTER CWM GWENDRAETH ELLI yn gweithio i gwrdd ac o bosibl rhagori ar y cydymffurfiad â deddfwriaeth amgylcheddol a chyflawni gwelliant.

Bydd MENTER CWM GWENDRAETH ELLI yn ceisio:

  1. Lleihau defnydd dianghenraid o adnoddau yn ei adeiladau a’i weithgareddau
  2. Osgoi gwastraff, ac annog cadwraeth, ail-ddefnyddio ac ail-gylchu adnoddau. Datblygu a dosbarthu gwybodaeth i gynorthwyo cymdeithasa gwirfoddol eraill i gyflawni arfer da.
  3. Lleihau llygredd amgylcheddol o’i weithgareddau.
  4. Hyrwyddo dealltwriaeth a chyfranogiad o faterion amgylcheddol trwy addysg, gwybodaeth ac ymgynghoriad trwy ei ohebiaeth a chefnogaeth y Fforwm Amgylcheddol y Sector Wirfoddol.
  5. Gweithio mewn partneriaeth gydag eraill yn lleol, yn rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn arferion amgylcheddol da.

Caiff y polisi hwn ei adolygu a’i ddiwygio yn flynyddol o ddyddiad ei fabwysiadu.