Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Gweithredu Ynni Lleol

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli wedi lansio prosiect newydd sy’n targedu’r duedd ofidus yr ydyn ni’n ei gweld wrth i filiau ynni a thlodi tanwydd gynyddu.

Lansiwyd Gweithredu Ynni Lleol fis diwethaf i rymuso pobl a chymunedau lleol i gymryd rheolaeth dros eu biliau ynni.

Fe fydd y prosiect yn helpu pobl i ddeall ynni yn well trwy raglen hyfforddiant ar effeithlonrwydd ynni ac fe fydd yn helpu pobl i ddechrau eu clybiau tanwydd eu hunain er mwyn arbed arian ar olew trwy gyd-brynu swmp o olew.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Sefydlu Canolfan Rhagoriaeth Ynni Cymunedol ym Mhontyberem i gynnwys Sir Gaerfyrddin.
 • Cyflwyno Clybiau Tanwydd mewn ardaloedd a nodwyd (gweler isod).
 • Annog swmp-brynu ynni i arbed 10% ar y pris i ddefnyddwyr sy’n cymryd rhan yn y prosiect.
 • Brwydro yn erbyn Tlodi Tanwydd trwy gymdogion yn rhannu eu profiadau.
 • Darparu archwiliadau ynni cartref a chyngor effeithlonrwydd ynni .
 • Cyngor ynglŷn ag inswleiddio cartref ac atal drafft.
 • Cyngor ynglŷn â phethau adnewyddadwy cymunedol trwy weithio a datblygu partneriaethau gyda chymunedau ac Ynni Sir Gaerfyrddin.
 • Cyfeirio cleientiaid i ffrydiau cyllid priodol e.e. cynllun Nest Llywodraeth Cymru neu ECO/Y Fargen Werdd.
 • Annog a hyfforddi Hyrwyddwyr Cymunedol lleol i ledaenu’r syniadau a’r technegau gorau.

Fel rhan o’r prosiect rydym yn cynnal:

Gweithdy Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref

Mae hwn yn weithdy hanner diwrnod sydd yn cynnig:

 • Cyfle i chi arbed arian ar eich biliau ynni
 • Cyngor ar sefydlu Clybiau Tanwydd yn eich ardal chi
 • Hyfforddiant Effeithlonrwydd Ynni
 • Hyfforddiant i hyrwyddwyr ynni cymunedol lleol

Os hoffech fwy o wybodaeth ar y gwasanaeth yma cysylltwch â Paul, ein Swyddog Gweithredu Ynni Lleol ar paul@mcge.org.uk neu ffoniwch 01269 871600.